Boek
Nederlands

Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde

Chiel Jacobusse (auteur), Misjel Decleer (auteur)

Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde

Titel
Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde
Auteur
Chiel Jacobusse Misjel Decleer
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2003
174 p. : ill.
ISBN
90-80799-51-3

Besprekingen

Als we het spoor van lijvige publicaties mogen volgen, dan groeit de brede belangstelling voor natuur en natuurbeheer in Vlaanderen zienderogen. Dankzij standaardwerken als Bossen van Vlaanderen, De Kalmthoutse Heide, Het Zwin, De Hoge Venen en Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Westerschelde wist het Davidsfonds een stevige reputatie op te bouwen in het ontsluiten van grote natuurbiotopen voor een breed publiek. Met de pas verschenen, grondig herwerkte uitgave Natuurbeheer (uitgegeven in samenwerking met Argus, Natuurpunt en het Instituut voor Natuurbehoud) gaat de uitgeverij nog een stap verder door het actieve natuurbeheer in Vlaanderen te ondersteunen. En wetende dat een boek als Bossen van Vlaanderen na meer dan tien jaar nog steeds verkrijgbaar is, dan lijkt de verspreiding van een belangrijk standaardwerk rond natuurbeheer voor het komende decennium verzekerd.

De redacteurs Martin Hermy en Geert de Blust betekenen een mooie garantie voor een kwaliteitsuitgav…Lees verder
Een kijk- en leesboek over méér dan de titel doet vermoeden, nl. het gehele Westerscheldegebied van de Noordzee tot en met het prachtige getijdengebied van Saeftinghe. In aansprekende teksten en kleurenfoto’s komt de natuurlijke omgeving van dit landschappelijk bijzondere gebied voor het voetlicht. Gestart wordt bij het natuurgebied het Zwin en vandaar gaat de zwerftocht van west naar oost door Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland met als climax het Verdronken land van Saeftinghe. Na een algemene uitleg over dit unieke maar gevaarlijke natuurgebied wordt ingezoomd op de historie, de flora en de fauna. De sfeerbepalende kleurenfoto’s alleen al maken dit boek tot een waardig ambassadeur van dit waardevolle en unieke gebied in het zuidwesten van ons land.